چهره ماندگار علوم انسانی

 • استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه تهران

 • بنیان گذار انجمن اخلاق کاربردی ایران

 • سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

 • مدیر پژوهشی برتر کشور 1390

 • نویسنده بیش از 200 مقاله پژوهشی به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی و تالیف بیش از 40 عنوان کتاب

موارد دیگر

تقدم توسعه روش شناختی بر توسعه معرفت

اگر توفیق خداوند نباشد، انسان نمی تواند به جایی برسد، بنابراین از آن جا که خداوند توفیق دانشجویی به بنده داده، شکرگزار هستم.

زیست اخلاقی، سلامت ذهن و روان

تنی سیتنا سعهیس زنترا هعسیاز رنزتا رطنمتار بهعزتانرا طزمنترا طمعزا تنطزرا زهعزطتا عا

اخلاق شهروندی، توسعه اجتماعی

تنی سیتنا سعهیس زنترا هعسیاز رنزتا رطنمتار بهعزتانرا طزمنترا طمعزا تنطزرا زهعزطتا عا

خدمات قابل ارائه

خدماتی که برای شرکت ها و سازمان ها ارائه می شود

آموزش های اخلاق حرفه ای و سازمانی

یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

ارزیابی اخلاقی سازمان ها و شرکت ها

یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث

نظارت بر پروژه های اخلاق سازمانی

یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث

تدوین سند جامع اخلاقی

یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث

تصاویر

استاد به روایت تصویر

پرسش و پاسخ

سوالاتی که در این زمینه پرسیده می شوند.

 • یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

 • یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

 • یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

 • یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

 • یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

 • یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث یتاسلی ایسل سیال غثف خعق نمیدتن اهثع ثصهعغ یاسمینتغ عثب تیا بسهع بهثع بینتمابصهعث بیتنسلسا بعثغث.

مصاحبه ها

دکتر احد فرامرز قراملکی در رسانه ها

کرمانی به جد دعوت کننده به اسلام بود نه به گفتار
کرمانی به جد دعوت کننده به اسلام بود نه به گفتار بلکه به کردار و عمل؛ تلاش بی امان درسی بود که همواره از ایشان آموختیم.
نشست هم‌اندیشی «کاربردی‌سازی مطالعات>>
نشست هم‌اندیشی «کاربردی‌سازی مطالعات قرآنی با حضور اساتید علوم قرآنی» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در سالن نشست‌های نمایشگاه برگزار می‌شود.
ضرورت منطق عمومی کاربردی/ تفکر به دست شبکه‌های اجتماعی افتاده است
بالا رفتن مهارت سنجش‌گری در زندگی عمومی، جامعه را از ساده‌لوحی دور می‌کند...
کثرت منابع اندیشه سهروردی به تفکر التقاطی منجر نمی شود
یکی از ویژگی های اندیشه سهروردی این است که کثرت منابع نزد سهروردی به تفکر التقاطی منجر نمی شود.

کاربران

خدمات پژوهشی و مشاوره ای اخلاق سازمانی

تماس با ما

پیام خود را برای ما ارسال کنید

آدرس:

تهران، مفتح شمالی، پایین تر از مطهری
کوچه درفش، پلاک 26، زنگ اول

تماس:

021-88861712
021-88340388

فکس:

021-88302884

در حال ارسال
پیام شما ارسال شد. با تشکر و احترام