به سایت احد فرامرز قراملکی خوش آمدید اخلاق شهروندی،
توسعه اجتماعی
اخلاق،
ارتباط خوشنود کننده
زیست اخلاقی،
سلامت ذهن و روان
اخلاق ورزی،
به روزی
سلامت سازمانی اخلاق حرفه ای رشد شخصی سلامت اداری توسعه ملی بهره وری ملی تولید ملی

تازه های علمی و پژوهشی

خدمات قابل ارائه

رهبری اخلاقی سازمان
ترویج و رشد اخلاقی سازمان
ارزیابی اخلاقی شرکت
سنجش اخلاق
مشاوره و نظارت بر پروژه های اخلاقی سازمان
تدوین سند جامع اخلاقی

جدیدترین اخبار

سخنرانی در پیش نشست همایش بین المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر» 

موضوع: 

«بیماری کرونا و دوراهه های اخلاقی»

سخنرانی در سلسله نشست های علمی-فرهنگی «چالش کرونا و زندگی مومنانه»

موضوع:

«کرونا و انگاره از خدا»

سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب در دانشکده الهیات دانشگاه تهران

موضوع:

معرفی و نقد کتاب «تبیین های فلسفی»

نشست علمی در مدرسه علمیه عالی نواب

موضوع:

«انگاره و پژوهش»

کاربران خدمات پژوهشی و مشاوره ای اخلاق سازمانی