چهره ماندگار علوم انسانی

 • استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه تهران

 • بنیان گذار انجمن اخلاق کاربردی ایران

 • سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق

 • مدیر پژوهشی برتر کشور 1390

 • نویسنده بیش از 200 مقاله پژوهشی به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی و تالیف بیش از 40 عنوان کتاب

موارد دیگر

تقدم توسعه روش شناختی بر توسعه معرفت

اگر توفیق خداوند نباشد، انسان نمی تواند به جایی برسد، بنابراین از آن جا که خداوند توفیق دانشجویی به بنده داده، شکرگزار هستم.

اخلاق به چه کار آید؟

مطالعه های نزدیک به نیم قرن و تجارب حرفه ای در جهان موارد زیر را آشکار می کند:

 • پای بندی به مسئولیت اخلاقی در حرفه، بهره وری را افزایش می دهد.
 • زیست اخلاقی سلامت ذهن و روان و نیز نشاط شغلی را به ارمغان می آورد.
 • با اخلاق می توان تعارضات را مدیرت کرد.
 • اخلاق به چابکی سازمان در مواجهه با بحران ها کمک می کند.
 • اخلاق رمز اثربخشی کار گروهی؛ موانع کار گروهی را به دست توانمند اخلاق حرفه ای کنار بزنید! (بنگرید به کتاب پنج دشمن کار گروهی)
 • اخلاق سازمانی سرمایه اجتماعی شما را تامین می کند. با اخلاق سازمانی اعتماد راسخ، پایدار و فراگیر محیط را به خود ایجاد کنید!
 • اخلاق حرفه ای رمز توسعه پایدار
 • اخلاق شهروندی و اخلاق سازمانی، دو راز پیشرفت اقتصادی کشور؛ پیشگیری به از درمان! اخلاق سازمان با توان پیش گیری سلامت مالی، اداری و رفتاری را در سازمان بسیار ارزان و پایدار تامین می کند.
 • اخلاق شرط سرآمدی است.

خدمات قابل ارائه

خدماتی که برای شرکت ها و سازمان ها ارائه می شود

آموزش های موثر اخلاق حرفه ای و اخلاق سازمانی

آموزش روشمند، تغییر را به ارمغان می آورد. سازمان ها اغلب از تجربه شیرین دوره های آموزشی یاد می کنند.

ارزیابی اخلاقی سازمان ها و شرکت ها

سازمان ها در شئون مختلف حرفه ای به سنجش اخلاق نیازمندند.

پروژه های اخلاقی

جای افتخار و نیز شکرگزاری است که سازمان ها در بیست سال اخیر بر اساس دانایی و دوراندیشی به اهمیت سرمایه گذاری برای اخلاق پی برده اند.

تدوین سند جامع اخلاقی

هر سازمانی بیانیه رسمی اخلاق دارد. بیانیه فراگیرِ اخلاق، سند جامع اخلاقی است که مسئولیت های اخلاقی سازمان و نیز مسئولیت های اخلاقی منابع انسانی را بیان می کند.

تصاویر

استاد به روایت تصویر

پرسش و پاسخ

سوالاتی که در این زمینه پرسیده می شوند.

 • زیست اخلاقی، مسئولیت پذیری در قبال حقوق همه صاحبان حق ( شامل خودِ کنشگر) در جای جای زندگی شخصی، شغلی و شهروندی است. مسئولیت پذیری اخلاقی، خود، یک منش فضیلت و دارای چهار مولفه است: حساس بودن به حقوق افراد، شناخت تفصیلی صاحبان حق و حقوق آنان، پای بندی به آن حقوق، پاسخگویی در قبال کنش. پاسخگویی، خود یک منش فضیلت است و شامل به رسمیت شناختن نقد و توضیح خواهی صاحبان حق، آمادگی پاسخ به نقد، ارائه پاسخ روشن و موجه و در نهایت عذر خواهی و جبران.

 • خوب، دشمن عالی است. سازمان ها به رشد اخلاقی به معنای گذار از وضعیت موجود اخلاقی( بد یا خوب) به وضعیت مطلوب ( خوب یا عالی) نیاز دارند. رشد اخلاقی نیازمند الگوی علمی و فن آوری است. رشد اخلاقی را، چرخه‌ای دارای چهار مرحله تامین می‌کند: یک، شناخت تحلیلی وضعیت موجود اخلاقی شامل قوت ها، ضعف ها، زمینه ها، موانع، تهدیدها و فرصت ها. دو، ترسیم وضعیت مطلوبِ اخلاقی، قابل تحقق در برنامه معین مثلا سه ساله. سه، طراحی و اجرای الگوی گذار از وضعیت موجودِ اخلاقی به وضعیت مطلوب در دوره معین زمانی (مثلا سه ساله) و از جمله شامل برنامه‌های عملیاتی. چهار، حسابرسی سالانه اخلاق، شامل سنجش میزان موفقیت برنامه‌های عملیاتی گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب.

  هریک از مراحل چهارگانه نیازمند ابزارها و روش‌های معین است.

 • الگوی ارتقای اخلاقی سازمان، گام‌های زیر بنیان نقشه عملیاتی رشد اخلاقی سازمان را رقم می زند:

  • گام نخست، ارزیابی و سنجش وضعیت موجود اخلاقی شامل همه شئون حرفه ای در سازمان ( از سندهای بالا دستی تا فرایندهای حرفه ای و ...).
  • گام دوم، تدوین سند جامع اخلاقی قابل تحقق در برنامه معین.
  • گام سوم، تدوین و اجرای برنامه بازانگاری اخلاقی در سازمان شامل هفت فرمان ( کتاب مدیریت انگاره).
  • گام چهارم، آموزش اثر بخش اخلاق برای منابع انسانی بر پایه سند جامع اخلاقی سازمان.
  • گام پنجم، طراحی و تدوین برنامه‌های ارتقای انگیزه اخلاقی با هدف رشد خودانگیختگی اخلاقی منابع انسانی.
  • گام ششم، آموزش مهارت‌های ادراکی و رفتاری اخلاق حرفه‌ای شامل مهارت تصمیم سازی اخلاقی، مهارت مواجهه با تعارضات و دو راهه‌های اخلاقی، مهارت مواجهه با رفتارهای غیر اخلاقی در سازمان، راهبردها ومهارت‌های رهبری اخلاقی سازمان.
  • گام هفتم، طراحی و اجرای برنامه بهبود، بازمهندسی و بازساختاری اخلاقیِ نظام ها و فرایندهای حرفه ای.
  • گام هشتم، حمایت حقوقی از اخلاق در سازمان.

 • دوره های آموزش موثر اخلاق از سه طریق ارائه می شود.

  • یک، ارائه حضوری کارگاه های آموزشی در سازمان ها
  • دو، ارائه برخط آموزش های اخلاقی در یادپدیا (Yadpedia)
  • سه، ارائه حضوری آموزش اخلاق به وسیله همکارانی که زیر نظر استاد فعالیت می کنند و بر کیفیت آموزش آن ها اطمینان وجود دارد.

 • اخلاق کاربردی در واقع کاربست تحلیلی و انتقادی اخلاق در موقعیت معین است. کاربرد اخلاق نیازمند به شناخت مسئولیت های اخلاقی، مشاوره خواهی از متخصصان و ممارست است.

 • شیوه تدوین سند جامع اخلاقی در عملیاتی شدن آن نقش مهم دارد. چند نکته روشی قابل توصیه است:

  • یک، سند جامع اخلاقی به اشراف یک متخصص دارای تجارب مرتبط باشد.
  • دو، مشارکت اکثری منابع انسانی و ذینفعان اهمیت فراوان دارد.
  • سه، فراگیری، سادگی در زبان، انسجام و قابلیت تحقق، شروط یک سند جامع اخلاقی است.
  • چهار، روایی سنجی و انسجام سنجی بسیار مهم است.
  • پنج، الگوی تدوین تعاملی است و از طریق تعامل دو روش قیاسی و استقرایی انجام می شود.
  • شش، اغلب یک مکتب اخلاقی را باید پایه قرار داد ولی امروزه به شیوه های تلفیقی توجه می شود. کتاب اخلاق سازمانی ( انتشارات سازمان مدیریت صنعتی) راهگشا است.

مصاحبه ها

دکتر احد فرامرز قراملکی در رسانه ها

نخستین عصرانه از سلسله «عصرانه‌های علوم انسانی» با بررسی اندیشه‌های دکتر احد فرامرز قراملکی
نخستین عصرانه از سلسله «عصرانه‌های علوم انسانی» با بررسی اندیشه‌های دکتر احد فرامرز قراملکی (پژوهشگر برتر اخلاق کاربردی) عصر روز یکشنبه ۲۸ فروردین در محل مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
نشست هم‌اندیشی «کاربردی‌سازی مطالعات>>
نشست هم‌اندیشی «کاربردی‌سازی مطالعات قرآنی با حضور اساتید علوم قرآنی» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در سالن نشست‌های نمایشگاه برگزار می‌شود.
ضرورت منطق عمومی کاربردی/ تفکر به دست شبکه‌های اجتماعی افتاده است
بالا رفتن مهارت سنجش‌گری در زندگی عمومی، جامعه را از ساده‌لوحی دور می‌کند...
کثرت منابع اندیشه سهروردی به تفکر التقاطی منجر نمی شود
یکی از ویژگی های اندیشه سهروردی این است که کثرت منابع نزد سهروردی به تفکر التقاطی منجر نمی شود.

کاربران

خدمات پژوهشی و مشاوره ای اخلاق سازمانی

تماس با ما

پیام خود را برای ما ارسال کنید

آدرس:

تهران، مفتح شمالی، پایین تر از مطهری
کوچه درفش، پلاک 26، زنگ اول

تماس:

021-88861712
021-88340388

فکس:

021-88302884

در حال ارسال
پیام شما ارسال شد. با تشکر و احترام