زندگینامه

دوتیتر کلی: زندگینامه و سوابق حرفه ای و پژوهشی. ذیل هر کدام یک پاراگراف مطلب باشد. آخر صفحه دو تا فایل پی دی اف قابل دانلود قرار داده شود: رزومه اخالق حرفه ای/ رزومه جامع و یه لینکی هم گذاشته شود برای صفحه رزومه ایشان در دانشگاه تهران

سوابق حرفه ای و پژوهشی

دوتیتر کلی: زندگینامه و سوابق حرفه ای و پژوهشی. ذیل هر کدام یک پاراگراف مطلب باشد. آخر صفحه دو تا فایل پی دی اف قابل دانلود قرار داده شود: رزومه اخالق حرفه ای/ رزومه جامع و یه لینکی هم گذاشته شود برای صفحه رزومه ایشان در دانشگاه تهران