قراملکی

زندگی‌نامه

احد فرامرز قراملکی دهم خرداد 1340 در قراملک، محله‌ای معروف به باغ‌ها و مزارع حاصلخیز در تبریز، متولد شد. دورۀ ابتدایی را در قراملک و راهنمایی و دبیرستان را در تبریز گذارند و در سال 1358 برای تحصیل فلسفه اسلامی وارد دانشگاه تهران شد. در سال 1364 کارشناسی، 1368 کارشناسی ارشد و در سال 1373 دکتری فلسفه و کلام اسلامی را در دانشگاه تهران به پایان برد. وی در سال 1373 به عنوان استادیار دانشگاه تهران استخدام شد و در سال 1381 دانشیار و در سال 1385 استاد دانشگاه تهران شد. آموزش و پژوهش مهمترین مشغله اوست، اگرچه در موارد متعددی هم کارهای اجرایی را پذیرفته است. مهمترین حادثه در زندگی علمی ایشان در سال 1376 رخ داد که به تصمیم زیر منجرشد:
«وقف به پژوهشی که نیاز مبرم اجتماعی باشد، حوزه و دانشگاه پاسخگویی بالفعل آن نباشد و از توان علمی من هم خارج نباشد.»
حاصل این تصمیم فعالیت در سه حوزه شد: تصحیح برخی آثار مهم منطقی، تدوین روش‌شناسی مطالعات دینی و تدوین آثار و طراحی دوره‌های آموزشی در اخلاق حرفه‌ای. ایشان هم اکنون بیشترین فرصت خود را به پژوهش و آموزش در اخلاق حرفه‌ای اختصاص می‌دهد. در کارنامۀ پژوهشی ایشان انتشار سی و سه کتاب و دویست و پنج مقاله و راهنمایی قریب به دویست پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است.
 

زندگی نامه علمی و حرفه‌ای

احد فرامرز قراملکی در خرداد 1340 در قراملک تبریز به دنیا آمد. پدرش دهقان پرتلاش و نجار ماهر بود. تحصیلات عمومی را در تبریز و آموزش عالی را از سال 1358 تا 1373 در دانشگاه تهران انجام داد. پایان نامه ارشد وی، «برهان نظم» و  رساله دکتری او «تحلیل قضایا» است. وی در سال 1373 استادیار، 1381 دانشیار و در سال 1385 استاد دانشگاه تهران شد.

سابقه حرفه‌ای

معاونت مدیرکل پژوهش های اسلامی وزارت ارشاد اسلامی، ریاست هیات مدیره شرکت توسعه مدیریت سبا، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، سردبیری ماهنامه توسعه مدیریت، فصلنامه مقالات و بررسی ها و فصلنامه اندیشه نوین دینی در کارنامه اوست.
وی در شورای کیفیت دانشگاه تهران، شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت و درمان، هیات کرسی های نظریه پردازی، هیات مدیره انجمن اخلاق کسب و کار، هیات مدیره انجمن ایرانی فلسفه دین و هیات موسس مرکز پژوهش اخلاق حرفه ای را عضویت دارد. وی فعالیت های حرفه ای خود را در صنعت از 1375 در ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان ها آغاز کرد و علاوه بر تالیف آثار به طراحی و اجرای پروژه های گوناگون در صنایع معدن، خودرو، نیرو، بانکداری، انرژی و نیز سازمان های آموزشی و حرفه حسابرسی پرداخت. وی تا کنون بالغ بر هزار و چهارصد کارگاه آموزشی و مشاوره ای در ترویج اخلاق حرفه ای برگزار کرده است. دکتر قراملکی اینک استاد دانشگاه تهران و سردبیر نشریه علمی- پژوهشی پژوهشنامه اخلاق است.

فعالیت های پژوهشی فرامرز قراملکی در پنج زمینه فعالیت علمی دارد:


یک، وی در منطق علاوه بر تالیف کتاب آموزشی و نیز جستار در میراث منطق دانان مسلمان و تعریف منطق اشارات، چهار اثر تاریخی را باهمکاری دانشجویانش تصحیح کرده است: الملخص، نقدالاصول، تحفه السلاطین و پارادوکس دروغگو.
دو، وی در دین پژوهی، هندسه معرفتی کلام جدید، مبانی کلامی دعوت انبیاء، شرح نبوت تجرید الاعتقاد، استاد مطهری و کلام جدید، روش شناسی مطالعات دینی، اصول و فنون پژوهش را منتشر کرده است. روش شناسی که نخستین اثر فارسی در این زمینه است و نیز هندسه معرفتی کلام جدید به عربی ترجمه و در بیروت منتشر شده است.
سه، وی در حوزه عمومی؛ چکیده پایان نامه های دکترا، شیوه تدوین پایان نامه، ارمغان نقد و احیاگر میراث را منتشر کرده است.
چهار، روش شناسی فلسفه ملاصدرا به فارسی در تهران و با ترجمه عربی در عراق منتشر شده است.
پنج، در اخلاق سنتی اسوه ساده زیستی، پرده پندار و خودشناسی نوشته است. شش، بیشترین تالیفات وی در سال های اخیر در اخلاق حرفه ای با گرایش اخلاق سازمانی است: اخلاق حرفه ای(اینک: چاپ دوازدهم)، موانع رشد اخلاقی سازمان ها(با همکاری رستم فلاح)، در آمدی بر اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام و اخلاق کاربردی در ایران و اسلام(هر دو با همکاری دانشمندان)، اخلاق در سازمان های مردم نهاد، سازمان های اخلاقی در کسب و کار، نظریه اخلاقی محمدبن زکریای رازی. آخرین اثر دکتر قراملکی در زمینه اخلاق حرفه ای قدرت انگاره(1395) است.

وی احیاء نظریه های اخلاقی دانشمندان مسلمان را از ابن مقفع و کندی تا سده هفتم و نیز مدیریت انگاره ها و پندهای بیهوده را در دست پژوهش دارد.
از دکتر قراملکی بالغ بر دویست و پنج مقاله منتشر شده است. آموزش، مشاوره و پژوهش در اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی، فعالیت اصلی او در سال های اخیر است.