قراملکی

پودمان آموزشی یاران اخلاق

احد فرامرز قراملکی در حاشیه برگزاری «پودمان آموزشی یاران اخلاق» عنوان کرد: در حوزه فرهنگ، نهاد کتابخانه های عمومی در توجه به اخلاق حرفه ای پیشرو است

به نقل از نهاد کتابخانه های عمومی کشور: احد فرامرز قراملکی در حاشیه برگزاری «پودمان آموزشی یاران اخلاق» عنوان کرد؛
در حوزه فرهنگ، نهاد کتابخانه های عمومی در توجه به اخلاق حرفه ای پیشرو است
🔹️🔹️🔹️
پودمان یاران اخلاق، به عنوان بخشی از طرح پژوهشی تدوین سند اخلاقی کتابخانه های عمومی، با هدف ارائه آشنایی کافی با اخلاق  حرفه‌ای #کتابداری مهارت مواجهه و حل مسائل اخلاقی، مهارت مشاوره مؤثر در  زمینه‌های اخلاقی، مرزهای اخلاق، مهارت ارزیابی و ممیزی اخلاقی در فرایند تصمیم سازی و سایر شئون حرفه ای، از ۱۲ تا ۱۵ اسفندماه، هر روز در ۲ نوبت صبح و بعد ازظهر در مجتمع فرهنگی تلاش تهران در حال برگزاری است
🔹️🔹️🔹️
احد فرامرز قراملکی، رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران در حاشیه برگزاری این پودمان آموزشی عنوان کرد:
چندین سال است بحث آموزش اخلاق حرفه‌ای با پیشتازی سازمان‌های کسب و کار در کشور مورد توجه قرار گرفته است و در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز می‌توان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را به نوعی پیشرو در توجه به حوزه آموزش اخلاق حرفه‌ای دانست.
🔹️🔹️🔹️
قراملکی ثمردهی آموزش اخلاق حرفه‌ای را به ماهیت و مدل آموزشی ارائه شده مرتبط دانست و گفت: اگر اخلاق را صرفا پند و پیمان بدانیم و به آموزش‌های مستقیم، فرمان اخلاقی، نصیحت کردن، موعظه کردن و غلط گرفتن در کار دیگران بدانیم، چنین آموزش‌هایی اثربخش نخواهند بود. اما اگر این آموزش‌ها با یک مدل علمیِ اعتبارسنجی شده همراه باشد، بسیار می‌تواند به اثربخشی آن امیدوار بود.