قراملکی

چکیده پایان نامه های دکتری
سال نشر : 1387 تعداد صفحات :568 ناشر : انتشارات دانشگاه تهران

رساله های دکتری فرصت پژوهشی مشترک است. در این اثر 406 رساله دکتری تا آذرماه 1386 معرفی می گردد.

خرید آنلاین

برخی از کتب چاپ شده