قراملکی

موضع علم و دین در خلقت انسان
سال نشر : 1373 تعداد صفحات :172 ناشر : آرایه

خرید آنلاین

این دفتر مشق نویسنده برای یکی از درس های دوره لیسانس است. پس از مقدمه کوتاه از علم و دین به بررسی و نقد دیدگاه های گوناگون دانشمندان مسلمان(از سید جمال الدین اسد آبادی تا زمان نگارش این اثر) در مواجهه با تعارض ظاهری بین ره آوردهای جدید علمی با آموزه های قرآنی در خلقت انسان آمده است. کتاب با دیدگاه خاص نویسنده بر اساس تمایز زبانی آمده است.

 

برخی از کتب چاپ شده