قراملکی

منطق 2

منطق 2

قیمت: 4,200 ریال
سال نشر : 1391 تعداد صفحات :212 ناشر : دانشگاه پیام نور

این اثر تدوین منطق استدلال در سنت دو بخشی برای دانشجویان دوره کارشناسی به زبان فارسی است. دکتر ابراهیمی دینانی ویراستار آن است.

خرید آنلاین

برخی از کتب چاپ شده