قراملکی

منطق 1

منطق 1

قیمت: 4,200 ریال
سال نشر : 1391 تعداد صفحات :210 ناشر : دانشگاه پیام نور

این اثر تدوین منطق تعریف در سنت دو بخشی برای دانشجویان دوره کارشناسی به زبان فارسی است. دکتر ابراهیمی دینانی ویراستار آن است.

خرید آنلاین

برخی از کتب چاپ شده