قراملکی

مبانی کلامی جهت گيری دعوت انبياء
سال نشر : 1379 تعداد صفحات :136 ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی

این اثر شرح و بسط کتاب «قلمرو پیام پیامبران» است که به درخواست ناشر تألیف شده است.

خرید آنلاین

دعوت پیامبران روی به کدام سوی دارد؟  آیا انبیاء برای آبادانی دنیا، استقرار عدالت اجتماعی و رفاه آمده اند یا آنان برای سعادت اخروی و تکامل اخلاقی دعوت می کنند. در این اثر با رویکرد کلامی به تحلیل مبانی کلامی دیدگاه های گوناگون در کلام و فلسفه اسلامی در پاسخ به این مسأله پرداخته شده است. آنگاه نویسنده انگاره ای جامع نگر را به میان می آورد.

برخی از کتب چاپ شده