قراملکی

روش شناسی مطالعات دینی
سال نشر : 1395 تعداد صفحات :444 ناشر : دانشگاه علوم اسلامی رضوی

این اثر سرآغاز رویکرد معاصران به مباحث روشی و روش شناختی در گستره های معرفتی اسلامی است. در آن رویکردهای تحلیلی، تاریخی، تجربی، تطبیقی و میان رشته ای معرفی و تحلیل شده است.

خرید آنلاین

برخی از کتب چاپ شده