قراملکی

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

قیمت: 350,000 ریال
سال نشر : 1396 تعداد صفحات :364 ناشر : مجنون

این اثر سرآغاز مطالعات جدید فارسی در اخلاق حرفه ای است. نقش اخلاق حرفه ای در رهبری سازمان ها، چیستی اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی و مهارت های تشخیص و حل اثربخش مسائل اخلاقی در حرفه از مباحث عمده آن است.

خرید آنلاین

این کتاب نخستین اثر از مطالعات نظری و بررسی­ های عملیاتی احد فرامرز قراملکی در اخلاق حرفه ای درسازمان های مختلف ایرانی است. این اثر تاکنون سه ویراست داشته است. نشر مجنون ویراست اول (از چاپ اول 1382 تا چاپ سوم )، ویراست دوم (از چاپ چهارم تا چاپ یازدهم۱۳۹۶) و ویراست سوم(چاپ دوازدهم ۱۳۹۷) را منتشر کرده است. این اثر نخستین تالیف نظام مند در موضوع خود به زبان فارسی است که مباحث اخلاق حرفه ای را در رویکرد فردی و سازمانی ارایه می­کند. مباحث عمده اثر در پنج بخش، نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در سازمان، چیستی اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمان، مهارت های تشخیص و حل اثربخش مسائل اخلاقی در حرفه، بخش پنجم ترویج و آموزش اخلاق در سازمان است. ویراست دوم از دوازده فصل به بیست و یک فصل رسیده است. این کتاب در دوره های آموزشی اخلاق حرفه ای در دانشگاه ها و سازمان ها تدریس می شود.

نویسنده در ویراست دوم و سوم این اثر الگوی رشد اخلاقی سازمان را که حاصل بررسی­ های تطبیقی، انتقادی و تجربی در بستر عینی سازمان ­ها است، ارائه می­ کند. این الگو مورد توجه و کاربست نقادانه پژوهشگران و سازمان­ ها بوده است.

برخی از کتب چاپ شده