قراملکی

تدوین پایان نامه شیوه ها و مهارت ها
سال نشر : زمستان 1386 تعداد صفحات :176 ناشر : حوزه علمیه قم

پژوهش های دانشجویی مشق تربیت پژوهشی است. تمایز رساله با پایان نامه و بحث تفصیلی در شیوه ها و مهارت های تدوین پایان نامه موضوع این نوشتار است.

خرید آنلاین

نگارش پایان نامه های تحصیلی در مقاطع تحصیلات عالی از مهم ترین ساحت های مورد توجه نظام های آموزشی است. شالوده پژوهش در این مرحله شکل پذیرفته و پژوهشگران و محققان عرصه های مختلف علوم به طور معمول از این درگاه وارد حوزه تحقیق و تأمل می شوند. بنابراین اهتمام به استانداردسازی و شاخص مند نمودن پایان نامه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. کتاب حاضر تلاشی است برای ارائه یک چارچوب علمی ـ روش شناختی در امر پایان نامه نویسی در علوم مربوط به حوزه دین که به قلم احد فرامرز قراملکی و با کوشش های علمی عذرا شالباف فراهم آمده است.

برخی از کتب چاپ شده