قراملکی

اخلاق کاربردی در ایران و اسلام
سال نشر : 1389 تعداد صفحات :708 ناشر : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

این اثر حاصل پژوهش گروهی از استادان دانشگاه و حوزه به درخواست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و در تداوم پژوهش قبلی(اخلاقی حرفه ای در تمدن ایران و اسلام) است. طراحی نقشه پژوهش، انتخاب پژوهشگران، ویرایش مقالات و تدوین نهایی اثر به قلم احد فرامرزقراملکی انجام شده است. پژوهشکده یاد شده چاپ اول این اثر را در سال­ ۱۳۸۹ در ۷۰۸ ص منتشر کرد. این اثر در سه بخش اخلاق کاربردی در ایران، اخلاق کاربردی در آموزه ها و معارف اسلامی چالش ها و مسائل پیش روی سامان یافته است.

خرید آنلاین

این اثر حاصل پژوهش گروهی از استادان دانشگاه و حوزه به درخواست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و در تداوم پژوهش قبلی(اخلاقی حرفه ای در تمدن ایران و اسلام) است. طراحی نقشه پژوهش، انتخاب پژوهشگران، ویرایش مقالات و تدوین نهایی اثر به قلم احد فرامرز قراملکی انجام شده است. پژوهشکده یاد شده چاپ اول این اثر را در سال­ ۱۳۸۹ در ۷۰۸ ص منتشر کرد. این اثر در سه بخش اخلاق کاربردی در ایران، اخلاق کاربردی در آموزه ها و معارف اسلامی چالش ها و مسائل پیش روی سامان یافته است.

مقالات و نویسندگان آن به شرح زیر است:

اخلاق کاربردی در ایران

1) اخلاق مدیران در شاهنامه فردوسی/ فضل الله رضا، محمد علی مهدوی زفرقندی

2) حریم بصری در فرهنگ ایران اسلامی و تأثیر آن در طراحی و ساخت خانه در شهر کرمان/ محمد علی آبادی، سید مجید هاشمی طغرالجردی

3) مبانی اخلاقی آزمون سازی در نظام آموزشی ایران/ نسرین بحرینی

4) کاربرد اخلاق در رفع تعارضات حقوقی در امدادگری/ امیر احمد شجاعی

5) پیشینه یونانی آرای حکمای مسلمان ایرانی در نسبت میان هنر و اخلاق/ حسن بلخاری

اخلاق کاربردی در آموزه ها و معارف اسلامی

6) نقش کاربردی رساله الحقوق در اخلاق کاربردی/ احد فرامرز قراملکی، محمد جواد فلاح

7) امام رضا (ع) و الگوی رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان و مذاهب/ مهدی گنجور

8) اخلاق دشمنی در اندیشه سیاسی اسلام/ علی اکبر علیخانی

9) اخلاق مناظره/ سید حسن اسلامی

10) نقش اخلاق در تبلیغ دین/ احمد بهشتی

11) اصول آموزشی اخلاق کاربردی در آثار شهید مطهری/ جلیل قاسمی، احد فرامرز قراملکی

12) جایگاه مامقانی در پژوهشهای اخلاق عملی/ غلامحسین تاجری نسب، منصور پهلوان

13) الگوی اخلاق مدیریت از نگاه قرآن/ محمد فاکر میبدی

14) فروتنی و کرامت انسانی در رفتار ارتباطی درون شخصی و بین شخصی/ محمد تقی سبحانی نیا 15) اخلاق امدادگری در پرتو آیات و روایات/ امیر احمد شجاعی، رضا نوروزی

چالش ها و مسائل پیش روی

16) سنجش اخلاقی مبالغه در ارتباط کلامی احد فرامرز قراملکی، فرشته ابوالحسنی نیارکی

17) ملاحظات اخلاقی در پژوهشهای ژنتیک/ منصور امیری، محمد باقر پارس نقش

18) سازمان اخلاقی در توسعه منابع انسانی/ حسین خنیفر، حسین اسماعیلی بیدهندی

19) اصول اخلاقی تئوری اقتصاد خرد/ حمید ابریشمی، حمید پاداش

20) عواطف و تصمیم گیری اخلاقی در پزشکی/ منصوره مدنی

21) عدالت در تخصیص منابع حوزه سلامت/ حمیدرضا نمازی

22) مسئولیت اخلاقی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی/ لعبت درخشانی

23) حریم خصوصی در ارتباط بین بیمار و کادر درمانی/ لیلا افشار

24) انتقام و مقابله به مثل در ترازوی اخلاق/ احمد قرائی سلطان آبادی

برخی از کتب چاپ شده