قراملکی

اخلاق سازمانی

اخلاق سازمانی

قیمت: 30,000 ریال
سال نشر : 1395 تعداد صفحات :445 ناشر : سازمان آموزش مدیریت صنعتی

این اثر نخستین تالیف فارسی در اخلاق سازمانی است.

خرید آنلاین

این اثر دومین دفتر از مجموعه اخلاق حرفه ای به قلم احد فرامرز قراملکی است. موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چاپ نخست آن را در سال ۱۳۸۸ در ۴۴۷ ص منتشر کرد و چاپ های بعدی به ترتیب در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به وسیله سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است. این اثر نخستین تالیف فارسی در اخلاق سازمانی است که به مباحثی همچون سازمان اخلاقی، اصول اخلاقی در سازمان، منشور چند وجهی اخلاق سازمان و عهدنامه های اخلاقی منابع انسانی، زیر ساخت های اخلاق در سازمان، سازمان اخلاقی و پیش بینی پذیری سازمانی، مدیریت اخلاق در سازمان، فرایند تدوین سند جامع اخلاقی سازمان، ارتباط اخلاقی سازمان با منابع انسانی، رقابت اخلاقی، اخلاق تبلیغات، مسئولیت های اجتماعی سازمان و ...می­ پردازد.

برخی از کتب چاپ شده