قراملکی

خودشناسی(در پرتو سخنان امام علی (ع))
سال نشر : 1397 تعداد صفحات :328 ناشر : بنیاد نهج البلاغه

خودشناسی بنیان تغییر و رشد است. در این دفتر مباحثی مانند خودشناسی بنیان زیست اخلاقی، بایسته های روشی در خودشناسی، چیستی و مراتب شناخت خود، حسابرسی خود و پیآمدهای خودشناسی به میان آمده است.

خرید آنلاین

برخی از کتب چاپ شده