قراملکی

اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی
سال نشر : 1390 تعداد صفحات :276 ناشر : سمت

خرید آنلاین

احد فرامرز قراملکی برای ترویج پژوهش و تولید ادبیات علمی در گستره های حرفه ای بر مشارکت با متخصصان گستره ها تاکید دارد. این اثر حاصل یکی از کارگروه های علمی است که در آن علاوه بر قراملکی، لعبت درخشان به عنوان کتابدار حرفه ای و سعید رضایی شریف آبادی به عنوان استاد علم کتابداری و اطلاع رسانی همکاری داشته اند. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)چاپ نخست این اثر را سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است. چاپ بعدی این کتاب سال 1391 است.

مباحث عمده کتاب عبارتند از: کارایی اخلاق، از اخلاق چه می دانیم؟، نظریه های اخلاقی دانشمندان مسلمان، مکاتب و نظریه های اخلاقی در فلسفه غرب، حرفه چیست؟ حرفه ای کیست؟ اخلاق حرفه ای چیست؟، کتابداری از شغل تا حرفه، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی به منزله سازمان، اخلاق کتابداری: ضرورت و رهیافت ها، مسئولیت های اجتماعی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در قبال کتابداران و ...، مسئولیت اخلاقی کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی در قبال...، اخلاق کتابداران: عهدنامه اخلاقی کتابداران و اطلاع رسانان، اصول اخلاقی در اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات.

این اثر به تحلیل مسائل و معضلات اخلاقی درحرفه کتابداری و اطلاع رسانی نپرداخته است. نویسندگان آن را موضوع جلد دوم کتاب می­دانند و نشر آن را امید دارند.

برخی از کتب چاپ شده