قراملکی

اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات
سال نشر : 1394 تعداد صفحات :276 ناشر : انتشارات سازمان آموزش مدیریت صنعتی

خرید آنلاین

محسن حیدریان و احد فرامرز قراملکی این اثر را با رویکرد کاربردی برای مهندسان و مدیران ICT، دانشجویان و محققان این گستره معرفتی تالیف کرده اند. سازمان مدیریت صنعتی چاپ نخست این اثر را در سال ۱۳۹۴ با ۱۰۰۰ شمارگان و با همکاری شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) منتشر کرده است. نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمایز رویکرد اخلاقی و قانونی به حرفه، تمایز شغل و حرفه در فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسئولیت های اخلاقی عام و خاص در فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمایز رویکرد سازمانی و رویکرد فردگرایی، رهیافت­های اخلاقی درمواجهه با جرایم سایبری، حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک از مباحث عمده این کتاب است.

برخی از کتب چاپ شده