قراملکی

اخلاق حرفه ای در تمدن ایران و اسلام
سال نشر : 1388 تعداد صفحات :760 ناشر : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

این اثر در چهار بخش اخلاق حرفه ای در ایران باستان، اخلاق حرفه ای در آموزه ها و معارف اسلامی، اخلاق حرفه ای در تمدن اسلامی، چالش ها و بررسی های تطبیقی سامان یافته است.

خرید آنلاین

این اثر حاصل پژوهش گروهی از استادان دانشگاه و حوزه به درخواست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی است. طراحی نقشه پژوهش، انتخاب پژوهشگران، ویرایش مقالات و تدوین نهایی اثر به قلم احد فرامرزقراملکی انجام شده است. پژوهشکده یاد شده چاپ اول و دوم این اثر را در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ در ۷۱۶ منتشر کرد. این اثر در چهار بخش اخلاق حرفه ای در ایران باستان، اخلاق حرفه ای در آموزه ها و معارف اسلامی، اخلاق حرفه ای در تمدن اسلامی، چالش ها و بررسی های تطبیقی سامان یافته است. مقالات و نویسندگان آن به شرح زیر است:
- بر سر گنج/ احد فرامرز قراملکی
- اخلاق حرفه مندی و پیشه وری در ایران باستان/ مهدی فریور
- عادلانه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان/ حمیدرضا نمازی
- ارزش های اخلاقی نزد ساسانیان/ مجید خانلری
- اخلاق مشاغل نزد پیشدادیان کیانیان/ سید محمد فتح اله زاده
- جایگاه استقلال قاضی در اخلاق قضا/ عباسعلی عمید زنجانی
- عدالت قاضی مبنای احلاق حرفه ای قضاء/ علی اکبر ایزدی فرد
- اخلاق معجزه نبوی/ احمد بهشتی 
- مبانی و الگوهای اخلاق حرفه ای در نهج البلاغه/ س. سلمان ماهینی
- تعریف امانت داری و ابعاد آن در حرفه/ احد فرامرز قراملکی
- عوامل و پیامدهای امانت داری در حرفه/ رضا نوروزی 
- مبانی فقهی و حقوقی امانت داری/ سید محمدرضا امام
- امانت داری در اخلاق حرفه ای/ سید محمدرضا امام، سید محمد رضوی
- تحلیل ابعاد و آثار کم فروشی/ علی مظهر قراملکی
- معاملات با جهت گیری نامشروع/ غلامرضا موسوی 
- داد و ستد فریبکارانه/ حیدر امیرپور، عذرا شالباف
- مبانی و اصول اخلاق تدریس فلسفه اخلاق اسلامی/ خسرو باقری، راضیه بیرونی کاشانی
- کار و حقوق کارگر از دیدگاه اسلام/ علی سعیدی 
- ارزشگذاری اخلاقی مضمون آثار هنری نزد فارابی/ نادیا مفتونی
- وظایف و اختیارات نهاد نظارتی بر رفتار شهروندان در تمدن اسلامی/ احمد بادکوبه هزاوه
- شایسته سالاری در دیوان رسائل از نظر تا عمل/ غلامرضا منتظری
- اخلاق حرفه ای و باور های دینی در بازار های ایران (سده 8-12هـ ق)/ محمدعلی کاظم بیگی
- مسئولیت های اخلاقی در قبال منافع عمومی در حکومت صفوی/ ابوالفضل عابدینی
- اخلاق قانون گذاران/ جلیل امیدی
- بررسی تطبیقی اخلاق تجارت در جهان امروز و اسلام/ غلامرضا بیات
- نقش تعالی سازمانی در جاری سازی اخلاق در سازمان/ امیر ارسلان نقشینه، محمد جبل عاملی فروشانی
- راه کار عملی تدوین منشور اخلاقی سازمان/ اکبر مجیدپور، بهمن ده بزرگی

 

برخی از کتب چاپ شده