قراملکی

احیاگر میراث (یادنامه استاد عبدالله نورانی)
سال نشر : 1391 تعداد صفحات :640 ناشر : خانه کتاب

احیای میراث مکتوب، احیای هویت تمدنی است. در این کتاب ضمن معرفی استاد عبدالله نورانی(ره) 32 مقاله به افتخار ایشان از استادان دانشگاه و حوزه آمده است.

خرید آنلاین

این اثر مجموعه مقالات، ارج نامه ای برای استاد عبدالله نورانی به اهتمام احد فرامرزقراملکی و همکاری مستانه کاکایی است که چاپ اول آن را خانه کتاب در سال 1391 منتشر کرده است.

طراحی ساختار اثر، مقدمه، یک مقاله و ویراستاری مجموعه به قلم احد فرامرزقراملکی است. این اثر پیشگفتاری هم از ناشر با قلم علی اوجبی دارد. مجموعه در سه بخش سامان یافته است: فصل اول منش نورانی با مقاله هایی از مهدی محقق، احمد بهشتی، منصور پهلوان، مهدوی دامغانی، استاد حکیمی، انوار، مؤدب، قراملکی، برخورداری، انتظارزاده و رضائیان، فصل دوم پژوهش هایی به افتخار نورانی در مسائل گوناگون کلامی، اخلاقی و منطقی از استادان حوزه و دانشگاه، فصل سوم تصحیح هفت اثر به شرح زیر:

- بخشی از تعلیقه شرح حکمه  الاشراق به کوشش منوچهر صدوقی سها

- رساله تمهیدات از خواجگی شیرازی به کوشش علی اوجبی

- رسالۀ جلال الدین دوانی در عدالت، به کوشش سحر کاوندی

- مثنوی مواهب نامه به کوشش سعید نظری توکلی

- قانون العصمة و برهان الحکمة، رساله ای در منطق از عمادالدین بافقی (قرن یازدهم) به کوشش طیبه عارف نیا

استاد عبدالله نورانی به افتخار وی این مجموعه گرد آمده است. با رتبۀ دانشیاری در دانشگاه تهران استخدام شد. وی که در شناخت دست نویس ها خبره بود و به احیاء میراث مکتوب در فلسفه، کلام و منطق علاقه وافر داشت، غالباً به تدریس منطق و کلام در دوره کارشناسی می پرداخت.

برخی از کتب چاپ شده