قراملکی

1398/05/09
کثرت منابع اندیشه سهروردی به تفکر التقاطی منجر نمی شود

مدیرگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران گفت: یکی از ویژگی های اندیشه سهروردی این است که کثرت منابع نزد سهروردی به تفکر التقاطی منجر نمی شود.

مشاهده خبر
1395/09/02
برگزاری کارگاه معناشناسی شناختی کاربردی و استفاده از آن در تحلیل متون قرآنی و فلسفی

کارگاه معناشناسی شناختی کاربردی و استفاده از آن در تحلیل متون قرآنی و فلسفی با حضور دکتر احد فرامرز قراملکی و دکتر لیلا اردبیلی برگزار می شود.

مشاهده خبر
1396/09/19
برگزاری همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار

همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار توسط معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشود.

مشاهده خبر
1395/12/16
برگزاری همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم از تاریخ95/12/16 لغایت 95/12/18 برگزارمی شود.

مشاهده خبر
1 2 3